ร้านมะขามขิม-ขวัญ

    ร้านมะขามขิม-ขวัญ ผลิตจำหน่ายมะขามฝักและมาขามแปรรูปทุกประเภทภายใต้ชื่อแบรนด์ขิม-ขวัญ และ Kingmarind นอกจากนี้เรายังรับจ้างผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM บริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2542 โดยคุณนงนุช และคุณอนุชา ศรีจริยา สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 20 ม.11 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 ต่อมาได้จดทะเบียนพาณิชย์ และใช้ชื่อว่า “มะขามขิม-ขวัญ” (ใช้ชื่อขิม-ขวัญมาจากชื่อของบุตรสาว2คน) ในปี พศ.2548 ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นโรงงานปี พศ.2558 เพื่อดำเนินกิจการแปรรูปผลไม้เกษตร (มะขาม) เพื่อเป็นสินค้าของฝาก ทำรายได้ให้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนมะขาม

และคนในชุมชนได้มีรายได้ มีงานทำไม่ก่อให้เกิดปัญหาคนว่างงานในชุมชน โดยมีหน่วยงานจากรัฐบาลอาธิเช่นกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวมพาณิชย์ ได้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้กับองค์กรและช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล อาทิเช่น อย., มผช ,และ OTOP 4 ดาว,GMP Codex ทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับคู่แข่งได้