มะขามพันธุ์ดี  By ศรีแก้วหล่มเก่า

20 หมู่ 11 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120

โทร : 082-884-1704