มะขามพันธุ์ดี  By ศรีแก้วล่มเก้า

20 หมู่ 11 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120